Naziv

Drveni magnet 5

Informacije

TIP: magnet drveni 3mm
OPCIJE: ukrasna većica +0,30€/komad, ukrasna većica +2,26kn/komad

Tisak je uključen u cijenu.
Priprema je uključena u cijenu.

Cijena: 1,10€ / 8,29kn komad

Cijena se odnosi za količine veće od 35 komada, za manje količine cijena je veća za 40%.