Naziv

Epruveta kava 2

Informacije

TIP: staklena

Tisak je uključen u cijenu.

Priprema je uključena u cijenu.

U cijeni poklona uključeno je punjenje kavom, privjesnicom i cvijećem.

Minimalna količina je 50 komada.

Cijena: 22,60kn / 3€